Ben Producer

Kênh chuyên đăng tải những clip nhạc chế, parody. Những sản phẩm được bọn tớ lên ý tưởng , âm thanh hình ảnh rất kĩ càng, mong sẽ mang lại những gì tốt nhất ...

Related Videos

Chuyện Cái Xe I Ben Parody [ Nhạc Chế ]

Ben Producer

968,831 views 1 week ago

Tuổi Thơ Xò I Ben Parody [ Nhạc Chế ]

Ben Producer

5,023,022 views 1 month ago

Cuộc Đời Xò I Ben Parody [ Nhạc Chế ]

Ben Producer

8,890,016 views 6 months ago

Đứa Con Lô Đề I Ben Parody [ Nhạc Chế ]

Ben Producer

1,440,982 views 6 months ago

Đứa Con Khá Bướng [Bác Bảo Vệ Ơi] I Ben Parody

Ben Producer

13,660,897 views 7 months ago