អង្កួចបងមួយ - បាន មុន្នីល័ក្ខ - Ban Monyleak 【Official Full Video 】

អង្កួចបងមួយ - បាន មុន្នីល័ក្ខ - Ban Monyleak 【Official Full Video 】

Town Production 458,109 views 2019-09-19

Share to Pinterest Share to WhatsApp
Title អង្កួចបងមួយ - បាន មុន្នីល័ក្ខ - Ban Monyleak 【Official Full Video 】
Duration 04:05
Source YouTube
Tags Town Production, ផលិតកម្មថោន, Khmer Song, Original Song, Town Song, អង្គួចបងមួយ, Banmonyleak, Maohachi, បទភ្ជុំ, ស្រុកស្រែ, នឹកស្រុក, ម្ហូបស្រែ, ពិរោះ

បទ៖ អង្កួចបងមួយ ច្រៀង៖ បាន មុន្នីល័ក្ខ និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ សោម ដូរ៉េ និពន្ធបទ​ភ្លេង ៖ ដា ភ្លេង សំរាប់អតិថិជន Metfone អាចស្តាប់បទថ្មីៗដោយ ខល 1766 តែ 3សេន/ថ្ងៃ ស្តាប់ម៉ាអស់ថ្ម #TownProduction #Banmonyleak #TownVideo ភ្ជាប់បទចម្រៀងនេះជាសំឡេង Caller Ring Back-tunes 🎼Cellcard: #2727#906628# 📞 🎼Metfone: *1772*5231755#📞 🎼Smart: *855*851738# 📞 📲ស្ដាប់បទចម្រៀងថ្មីៗជាមួយ Town Music App - សម្រាប់ iOS ៖ https://apple.co/2Hb79Zn - សម្រាប់ Android ៖ http://bit.ly/2GAaZOW ----------------------------------------------------------------------- ផលិតកម្ម ទីក្រុង ភាពយន្ត [Town Production] Like us on: www.fb.com/OfficialTownProduction Subscribe now: www.youtube.com/TownProduction Website : www.townproduction.com.kh

Related Videos