තිස්ස සර්ට වැරදුන තැන - ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරවුව!

තිස්ස සර්ට වැරදුන තැන - ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරවුව!

SL Thinker 6,031 views 2019-08-26

Share to Pinterest Share to WhatsApp
Title තිස්ස සර්ට වැරදුන තැන - ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරවුව!
Duration 08:18
Source YouTube
Tags තිස්ස, thissa, huno, jathika, weerayo, wirayo, waraduna, thana, tissa janayake, tissa sir, biology, iraj, wasthi, ratta, kuppacenema, benz, advancedlevel, sasip, wayo, infinity, sanuka, saharaflash, education, life, sinhalasongs, deveniinima, sangeethe, janaipriyai, thissa sir lectures, trending, huwawei, sinhala biology, sakwithi, news, ada derana, happy, bana, gota, haritv, ranjan ramanayake, Sanda Manaliye, Saththai Mata Oba Wage, Ada Nam Ma Hada, jathika weerayo, huna, Mathinta, jeewin nama karanaya, jana

මෙම වීඩියෝව #Thissa Jananayake ගුරුතුමා විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශය සාවද්‍ය බව ප්‍රකාශ කිරීම පිණිස එතුමාගේ වීඩියෝවකින් සහ Shraddha_TV නාලිකාවේ තිබූ වීඩියෝවක කොටස් දෙකක් එකතු කර නිර්මාණය කරන ලද්දකි. එම සම්පූර්ණ වීඩියෝ වල ලින්ක් පහත සඳහන් කර ඇත. 1. හූනෝ සහ ජාතික වීරයෝ https://www.youtube.com/watch?v=aKiAj... 2. සිංහලයාගේ ආරම්භය https://youtu.be/t7b8YCHtI-E?t=154

Related Videos